Մարիետ Սիմոնյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Վերապատրաստում

Մասնագիտական զարգացում։
Առարկայական բաղադրիչ։ Ընդհանուր մանկավարժական բաղադրիչ

Ժամաքանակը՝ 81, տևողությունը՝ 13.09 -11.10

ա. ընդհանուր բաղկացուցիչ` 36 ժամ

բ. առարկայական բաղկացուցիչ՝ 45 ժամ

Մոդուլներ

Հայոց լեզու գրականություն: Առարկայական բաղկացուցիչ- 36 ժամ

 • Առարկայական հանրակրթության պետական չափորոշիչ 
   — 4 ժամ 
 • Առարկայի շրջանակում որևէ թեմայի հեղինակային ծրագիր 
  — 5 ժամ 
 • Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում 
  — 5 ժամ 
 • Առարկայական ֆլեշմոբ 
   — 5ժամ 
 • Առարկայական նախագիծ՝ 
   — 17 ժամ 
 • Գնահատում 
   — 5 ժամ 
 • Ստուգում — 4 ժամ 

Աշխատանքի կազմակերպում

13․09․2021- առկա հանդիպում

 • կազմակերպչական ձևի քննարկում
 • ժամանակացույցի կազմում
 • աշխատակարգի քննարկում

Թեմա առաջին-14․09․2021
էլ․ փոստին ուղարկված առաջադրանքներ

1․ Հանրակրթության պետական չափորոշիչը կարդալ, դուրս բերել հայոց լեզու, գրականության ծրագրի գիտելիքի, ինչպես նաև արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորմանը վերաբերող վերջնարդյունքները։
2․ Գտնել Հայոց լեզու, գրականություն․ հիմնական դպրոց կամՀայոց լեզու, գրականություն․ Ավագ դպրոց /յուրաքանչյուրդ ձեր օղակի/  հեղինակային կրթական ծրագրերում առկա այդ բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային համակարգ, և համեմատել։ 
3․ Կարդալ, գտնել հենքային ուսումնական պլանի և հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանների ընդհանրություններն ու  առանձնահատկությունները։ 

21․09․2021- Քննարկում Teams հարթակում

Թեմա երկրորդ՝ 20․09․2021
էլ․ փոստին ուղարկված առաջադրանքներ

 1. Կարդալ «Հեղինակայինը  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում» նյութը, դիտարկումներ անել։
 2. Կարդալ, գրավոր վերլուծել տրված հոդվածները՝
 3. Երբ ես եմ կազմում գրականության ծրագրի բովանդակությունը-Հասմիկ Ղազարյան
 4. Իրական կրթությունը ինքնակրթությունն է, դրա սովորույթը-Աշոտ Բլեյան
 5. 3․ Հայոց լեզու, գրականություն․ Ավագ դպրոց և Հայոց լեզու, գրականություն․հիմնական դպրոց հեղինակային ծրագրերի կառուցվածքի վերաբերյալ անել դիտարկումներ, առաջարկներ

Թեմա երրորդ

1. Կարդալ նյութերը, ընտրել մեկը, գրախոսել:

2. Բլոգում ներկայացրեք խնդրեմ Ձեր կազմած ուսումնական նյութերից որևէ մեկի փորձարկման արդյունքները (առավելությունը, թերությունները, բացթողումը, զարգացումը):

Թեմա չորրորդ

1․ Ծանոթանալ սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքներին,  անդրադառնալ նաև կրթահամալիրի գնահատման փորձին և կատարել դիտարկում-առաջարկներ

2․ Կարդալ հոդվածներից առնվազն երկուսը, հրապարակել բլոգում, գրախոսել։

3․.Բլոգում ներկայացնել գնահատման սեփական փորձը, հաջողությունը։

Վերապատրաստվողներ
Տաթև Աբրահամյան
Հայկուհի Ստեփանյան
Անուշ Ներսիսյան

Ընդհանուր մանկավարժություն — 36 ժամ

 • Ուսումնական գործի կազմակերպումը նախագծերով 
  — 7ժամ 
 • Ուսումնական գործի կազմակերպում բլոգներով 
   — 7 ժամ 
 • Ներառական կրթություն 
   — 5 ժամ 
 • Ուսումնական ճամփորդություն 
  — 6 ժամ 
 • Ուսումնական ճամբարի կազմակերպում 
   — 6 ժամ 
 • Ուսումնական ստուգատես 
  — 5 ժամ 

13․09․2021- առկա հանդիպում

 • կազմակերպչական ձևի քննարկում
 • ժամանակացույցի կազմում
 • աշխատակարգի քննարկում

Թեմա 1-ին

14․09․2021-էլ․ փոստին ուղարկված առաջադրանքներ

Կարդալ կարգը, քննարկել, անել առաջարկություններ, դիտարկումներ 

Կարդալ բոլոր հոդվածները, գրավոր վերլուծել հոդվածներից մեկը՝ 

16․09․2021-Քննարկում Teams հարթակում

Թեմա 2-րդ

18․09․2021-էլ․ փոստին ուղարկված առաջադրանքներ

1․ Մեդիագրադարանից առանձնացնել հաջողված և ամբողջական մի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, գրավոր հիմնավորել ընտրությունը: 

2․ Բլոգում հրապարակել ուսումնական նախագծի կառուցվածք, գրավոր շարադրել ուսումնական նախագծին ներկայացվող պահանջները։

21․09․2021- Թեմա 3-րդ

 • Կազմել մեկ նախագիծ՝ իր բոլոր փուլերով, հրապարակել բլոգում, սովորողների հետ իրականացնել այն։
 • Գնահատել նախագիծը՝ իրականացնելուց հետո, բլոգում ներկայացնել արդյունքները․անդրադարձ՝ նախագծի դրական, հաջողած կողմերը, թերությունները, բացթողումները։ 

28․09․2021 — Թեմա 4-րդ

1․ Կարդալ հոդվածները և մեկը քննարկել բլոգում։ 

2․ Կարդալ հոդվածները և մեկը քննարկել բլոգում։ 

3․ Կարդալ Ուսուցում բլոգով նյութը, գրավոր ներկայացնել նկատառումները, առաջարկները։

4․ Օգտվելով Մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջները նյութից՝ անձնական բլոգը համապատասխանեցնել դրանց։ Դնել բլոգի հղումը։

5․ Կարդալ սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջները, ապա ընտրել մեկ սովորողի բլոգ, կատարել ուսումնասիրություն՝ համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին: Արդյունքը հրապարակել բլոգում: 

Սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ 

01․10․Թեմա 5-րդ
Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ 

1․ Գրավոր գրախոսել կարգը, դիտարկումներ, առաջարկներ անել 
Կրթահամալիրի դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ 

2․ Գրավոր քննարկել-վերլուծել հոդվածներից մեկը կամ տեսանյութը, տեսանյութը.  

3Բլոգում ներկայացնել հատուկ կարիքով սովորողի հետ աշխատանքի հաջողած մեկ փորձ. Հաջողություն, դժվարություններ,զարգացում 

03․10Թեմա 6․ Ուսումնական ճամփորդություն —
 
1․ Կարդալ, բլոգում գրավոր գրախոսել նյութը 
Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ 

2․ Կարդալ նյութը, գրավոր քննարկել 
Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն -Անահիտ Հարությունյան 

3․Կարդալ, բլոգում գրավոր գրախոսել նյութերից մեկը 

Ճամփորդությամբ, առանց շահերի ոտնահարման ուսուցում -Մարթա Ասատրյան 

Ճամփորդությունները` կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ -Տաթև Մելքոնյան 

Ճամփորդությունը՝ ուսումնական գործունեության կարևոր բաղադրիչ-Լոիսինե Գասպարյան 

Ճամփորդությամբ ուսուցում։ Այլոց փորձի ուսումնասիրում — Յուրա Գանջալյան

4․ Ընտրել նախագծերից մեկը, կարդալ, դիտարկել նախագծի համապատասխանությունը
 ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգին 
Ճամփորդական նախագծերի օրինակներ 

5․ Կազմել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ, հրապարակել բլոգում: 

05․10․ Թեմա 7։ Ճամբարի կազմակերպում

1․ Կարդալ կարգը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ 
Ուսումնական ճամբարի կազմակերպման կարգ 
2․ Կարդալ հոդվածները,  մեկը, քննարկել 

3․Կարդալ կարգերը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ 

4․ Կարդալ հոդվածները, մեկը, բլոգում գրավոր գրախոսել 

5․Կազմել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ, հրապարակել բլոգում: 

07․10․ Թեմա 8։ Ստուգատես

1․Կարդալ հոդվածը․ քննարկել 

2․ Գրավոր գրախոսել հոդվածներից մեկը. դիտարկումներ, առաջարկներ 

3Գրավոր գրախոսել նյութը. Դիտարկումներ, առաջարկներ, համեմատություն կարդացած մշակումների բովանդակության հետ 

Ստուգատեսի` որպես ուսումնական գործունեության կազմակերպման կարգ 

4․ Կազմել ստուգատեսի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, իրականացնել սովորողների հետ, արդյունքները գնահատել. հաջողություններ, թերություններ, զարգացում։
  

Վերապատրաստվողներ

Մասնագիտական զարգացում: Ընդհանուր բաղադրիչ

 1. Սոֆյա Այվազյան
 2. Անուշ Ներսիսյան
 3. Հասմիկ Ղազարյան
 4. Մարինե Ամիրջանյան
 5. Արևիկ Ներսիսյան
 6. Հայկուհի Ստեփանյան
 7. Տաթև Աբրահամյան
 8. Լուսինե Գասպարյան
 9. Ծաղիկ Գասպարյան
 10. Մոնիկա Տոնոյան
 11. Անահիտ Հարությունյան
 12. Վարսիկ Աթոյան
 13. Կարինե Մամիկոնյան 
 14. Թամարա Մարիմյան
 15. Հասմիկ Ղազարյան
 16. Սաթենիկ Սիմոնյան
 17. Կարինե Խառատյան
 18. Սիդոնյա Վիրաբյան
 19. Անահիտ Ավագյան
%d такие блоггеры, как: