Քննարկում ենք ,, Փոքրիկ իշխանը,,:

1. Փոքրիկ իշխանի մոլորակը :

2.Թագավորի մոլորակը:

3.Փառասերի մոլորակը:

4.Հարբեցողի մոլորակը:

5. Գործարար մարդու մոլորակը:

6. Լապտերավառի մոլորակը:

7. Աշխարհագրագետի մոլորակը:

8. Երկիր մոլորակը:

 

Լրացուցիչ կրթություն

Գրավոր աշխատանք.

Իմ վարդը ինձ համար թանկ է, որովհետև ես նրան տվել եմ իմ ամբողջ հոգին: