1. Քննարկում ենք Եղ. Չարենցի բանաստեղծությունները.

  • Մարիոնետ
  • Անքնություն
  • Ինչ որ լավ է, վառվում է ու վառում
  • Ինչքան աշխարհը սիրես…
  • Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն
  • Կյանքը երգի, երկնքի պես անհուն, անհուն…
  • Ներկայացնում ենք ընտրած բանաստեղծությունը:

Լրացուցիչ կրթություն

Ընտրում և անգիր ենք սովորում Եղ. Չարենցի բանաստեղծություններից: