1. Կարդալ Լուիս Քերոլի ,,Ալիսը հրաշքների աշխարհում,, ստեղծագործությունը:

2. Դուրս գրել դուր եկած հատվածները: