1. Քննարկեք.

  • Ինչպե՞ս է նավը հաղթում ալիքներին՝ չնայած, որ դրանք ավելի ուժեղ են, քան նա: Որովհետև նավը նպատակ ունի, իսկ ալիքները՝ ոչ:
  • Եթե սպանենք մարդասպանին, մարդասպանների թիվը չի փոխվի:
  • Լճի այս ափին լուսնով հիացող
    Չկա այլևս —
    Բոլորը հիմա բրինձ են ժողովում…

2. Ծանոթանում ենք Կարինե Խոդիկյանի ուսումնական փաթեթին: