1. Քննարկում ենք Գուրգեն Մահարու ,, Մանկությունը,, ստեղծագործությունը:

2.Ներկայացնում եք մայիսյան հավաքի նյութերը:

Գրում եք կարծիքներ ընկերների բլոգներում:

 

Լրացուցիչ կրթություն

Կարդում եք Լուիս Ֆերնանդո Վերիսիմուի ,,Քիթը,, ստեղծագործությունը:

Բլոգում հրապարակում եք հիմնավորված կարծիքը ստեղծագործության մասին:

Ներկայացնում եք ստեղծագործության գաղափարը /հեղինակի ասելիքը/: