1. Կարդալ՝  Մարիո Բենեդետիի «Մարդիկ, որոնք ինձ դուր են գալիս»:

Շարադրեք ձեր մտքերը «Ինչպիսի՞ մարդիկ են ինձ դուր գալիս» թեմայով:

2. Ընթերցանության ժամ ընթերցասրահում:

3. Շարունակում ենք քննարկել Մայիսյան հավաքին ներկայացրախ նյութերը:

Լրացուցիչ կրթություն

Շարադրել մտքերը հետևյալ թեմայով ,,Ի՞նչ է Մայիսյան հավաքը և ի՞նչ տվեց ինձ,,