,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես.

 • խնդիրները
 • նպատակը

Շարադրել մտքերը.

,, Ներկայացնում եմ իմ կրթահամալիրը,,

 • Ընտրությամբ գործունեություն
 • ֆիզկուլտուրա
 • ընդհանուր պարապմունք
 • հերթապահ դասարանի գործառույթներ
 • ուսումնական ճամբարներ
 • ստուգատեսներ
 • նախագծերի իրականացում
 • սննդի կազմակերպում
 • միջավայրի ձևավորում, խնամք

Լրացուցիչ կրթություն

Ներկայացնել կրթահամալիրը, ձեր դպրոցը, ձեր ուսումնական գործունեությունը  տեսահոլովակով, ռադիոնյութով::