Էլինա Գրիգորյան

Ամառային ընթերցանություն

Ինձ դուր եկավ այս հատվածը «Երեքը մի նավակում՝ չհաշված շունը» գրքից, չորրորդ մասից.
— Ի՞նչ էր Թոմն ասում այդ պանրի մասին։
Ես ասացի, որ նա հանձնարարել է սառը տեղ պահել և խնդրել է ձեռք չտալ։
― Կասկածում եմ, որ որևէ մեկը ցանկանա նույնիսկ մոտենալ։ Նա դրանից հոտ քաշե՞լ է։
Ես ասացի՝ հավանաբար այո և ավելացրի, որ երևի նրա համար այդ պանիրը շատ կարևոր է։
― Կարծում եք նա շա՞տ կվշտանա, ― հետաքրքրվեց նա, ― եթե ես որևէ մեկին մի սովերեն տամ և խնդրեմ, որ տանեն և թաղեն որևէ տեղում։
Ես ասացի՝ վախենում եմ, որ նա այլևս երբեք չժպտա։

Հնարավորին չափ համառոտ (10-15 նախադասությամբ) գրել սյուժեն:

Խոսքը վերաբերում է 3 հաշմանդամներին, որոնք ունեն 107 հիվանդություն։ Նրանք որոշում են ճամփորդել, և հենց այդ տեղից էլ սկսվում են նրանց արկածները:

Հիմնավորված ներկայացնրու կարծիքդ կարդացածդ գործի մասին.

Շատ հետաքրքիր գիրք է, բայց չեմ կարող ասել, որ ուսուցողական է, որովհետև այդ գրքում արտահայտված են 3 մարդկանց կարծիքները և գործողությունները: