Կատարում ենք ,,Մեղու 2014,, մրցույթի առաջադրանքները:

 

Լրացուցիչ կրթություն

Ամփոփում ենք  ,, Ծերունին և ծովը,, վիպակը:

  • Ներկայացրեք ձկնորսների կյանքը:
  • Ցույց տվեք, որ ծերունին .
    • ձկնորսներից մեկն էր՝ որպես այդ հասարակության անդամ
    • առանձնանում էր ձկնորսներից իր մտածողությամբ
  • Հիմնավորեք տղա-կերպարի անհրաժեշտությունը ստեղծագործության մեջ:
  • Առանձնացրեք ձեր կարծիքով  ամենահաջողված կերպարը՝ հիմնավորելով ձեր ընտրությունը:
  • Որ՞ն է ստեղծագործության գաղափարը: