1. Քննարկել սովորողների ստեղծած ռադիոնյութերն ու տեսանյութերը.

նախագծային արդյունքներ

Դիտողություններ, առաջարկություններ

2.Գրել շարադրություն ..Սառնություն,,

Լրացուցիչ կրթություն

Նախագծեր

  1. ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
  • ռադիոթատրոն
  • կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
  • կարդում ենք գրաբար
  • հարցազրույցներ
  • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
  • անհատական, ընտանեկան ռադիո

2. Թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից/

3. Ընթերցած նյութի վերլուծություն

4. Բլոգային անցուդարձ /մտորումներ, հարցադրումներ, պատումներ…/

5. Ընտանեկան ամենատարբեր նախագծեր