Նախագծեր

  1. ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
  • ռադիոթատրոն
  • գրաբարյան փոխադրություններ, ընթերցումներ
  • կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
  • հարցազրույցներ
  • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
  • անհատական, ընտանեկան ռադիո

2. Թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/

3.Առցանց քննարկումներ

Վ. Սարոյան ,,Բան ունեմ ասելու,,

Վ. Թոթովենց ,,Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա,,

4. Բլոգային անցուդարձ /մտորումներ, հարցադրումներ, պատումներ…/

5. Ընտանեկան ամենատարբեր նախագծեր