1. Փոխադրեք և քննարկեք հետևյալ հատվածները.
  • Զամենայն զոր միանգամ կամիջիք՝ թէ արասցեն ձեզ մարդիկ՝
    ա՛յնպէս եւ դո՛ւք արարէ՛ք նոցա. զի ա՛յս իսկ են աւրէնքն եւ մարգարէք:
  • Մտէ՛ք ընդ նեղ դուռն. քանի ընդարձա՛կ է դուռն՝ եւ համարձա՛կ ճանապարհն՝ որ տանի ի կորուստ, եւ բազո՛ւմք են որ մտանեն ընդ նա: Քանի անձուկ է դուռնն՝ եւ նե՛ղ ճանապարհն՝ որ տանի ի կեանս, եւ սակա՛ւք են որ գտանեն զնա:
  • Մի՛ դատիք՝ զի մի դատիցիք: Զի որով դատաստանաւ դատիք՝ դատելո՛ց էք. եւ որով չափով չափէք՝չափեսցի՛ ձեզ: Զի՞ տեսանես զշիղ յական եղբաւր քոյ, եւ ի քում ական զգերանդ ո՛չ նշմարես: Կամ զիա՞րդ
    ասես ցեղբայր քո. Թող հանի՛ց զշիղդ յականէ քումմէ. եւ ահաւադիկ ի քո՛ւմ ականդ գերա՛ն կայ: Կե՛ղծաւոր՝ հա՛ն նախ զգերանդ յականէ քումմէ, եւ ապա՛ հայեսցես հանել զշիղն յականէ եղբաւր քոյ:

Լրացուցիչ կրթություն

  1. Անել ձայնագրություն-տեսագրություն՝ ներկայացնելով Եղ. Չարենցի, Հովհ. Թումանյանի, Վ. Տերյանի բանաստեղծությունները:
  2.  Ներկայացնել Հովհ. Թումանյանի կյանքը:
  3. Բլոգում ներկայացնել՝շարադրանք՝ Այնպես եմ ուզում  թեմայով: