Իրականացվող նախագծեր

Գրաբար

Ռադիո mskh

Sport news

Թարգմանչական բլոգ

Անգլերեն-հայերեն թարգմանչական բլոգ

Շարադարան

Գրական թատրոն՝ ,,Հարդագողի ճամփորդները,,

Ընտանեկան նախագծեր (Ինչպես ենք նախապատրաստվում Հարության տոնին, ընտանեկան պատումներ, ընթերցումներ…)