1. Մայիսյան հավաքին ներկայացնել մայիսից մայիս արված մայրենիի առաջադրանքները.

  • նախագծեր՝ իրենց արդյունքներով
  • թարգմանություններ
  • գրաբարյան փոխադրություններ
  • շարադրություններ
  • ընթերցած գրականության վերլուծություններ
  • առցանց քննարկումներ
  • ընթերցած գրականության ցանկ (չհանձնարարված)
  • տեսանյութեր, ձայնագրություններ
  • ընտանեկան նախագծեր
  • ստուգատեսային մասնակցության նյութեր (մայրենիի հետ կապված)

2. Մայիսյան հավաքին ներկայացրած հոդվածների ընթերցում-քննարկում.

Աշոտ Տիգրանյան — Պարտադիր հանրակրթություն. երկու տեսանկյուն