1. Քննարկում ենք մեր մայրենիի դասընթացը: Դրական, բացասական կողմեր: Առաջարկություններ:
  2. Ընթերցանություն. Վ. Սարոյան ,,Պատերազմը,,

1. Ներկայացրեք պատմվածքը համառոտ՝ 5-6 նախադասությամբ:

2. Ո՞րն է ստեղծագործության մեջ արտահայտած գաղափարը:

3. Համաձա՞յն եք արտահայտված գաղափարի հետ: Հիմնավորեք: