1. Բացթողումների լրացում
 2. Նախագծերի իրականացում.
  ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
  ռադիոթատրոն
  գրաբարյան ընթերցումներ
  «Կարդում ենք»
  հարցազրույցներ
  մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
  անհատական, ընտանեկան ռադիո
  թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
  ընթերցած նյութի վերլուծություն
  բլոգային անցուդարձ /մտորումներ, հարցադրումներ, պատումներ…/
  ընտանեկան նախագծեր