1. «Կարդում ենք» նախագիծ

Բանաստեղծություններ ընդհանուր ընթերցանության համար

2. «Գրաբար» նախագիծ
3. Սեբաստացու օրեր .,,Դպիր,, ամսագիր
4. Մայրենիի օրեր

Նախագծերին ներկայացվող պահանջներ.

  1. ,,Կարդում ենք,, նախագիծը ներկայացնում է բանաստեղծությունների անհատական կամ խմբային ընթերցումների տեսագրություններ կամ ներկայացումներ՝ ֆիզիկական միջավայրում: Կարող են լինել նաև ռադիո-ընթերցումներ:
  2. «Գրաբար»  նախագիծը ներառում է փոխադրություններ գրաբարից՝ Նոր կտակարանից, շարականներ, այլ բնագրերից, գրաբարյան նյութերի ձայնագրություններ
  3. «Դպիր» նախագծերը կարող են նաև ունենալ ռադիո-ընթերցումներ, ինչպես նաև  գրառումներ «Դպիր»-ի  կարծիքներ բաժնում:
  4. Մայրենիի օրերին ընդառաջ անում ենք թարգմանություններ՝ ուղղված համացանցի հայերեն շտեմարանի հարստացմանը:

Նախագծերը կարող են լինել անհատական, խմբային, տարատարիք: