IMG_6972

  1. Փոխադրեք առակը՝ ուրիշի ուղղակի խոսքը վերափոխելով անուղղակի խոսքի:

Փոքրիկ աղջիկը մայրիկի հետ եկավ ծովի ափ:
—  Մայրի՛կ ,կարո՞ղ եմ  խաղալ ավազի մեջ:
—  Ո՛չ,  թանկագի՛նս, դու կկեղտոտես քո մաքուր շորերը:
—  Մայրի՛կ, կլինի՞ ես վազեմ ջրերի միջով:
—  Ո՛չ, դու կթրջվես և կհիվանդանաս:
—  Մայրի՛կ, կարո՞ղ եմ խաղալ մյուս երեխաների հետ:
—  Ո՛չ, դու կկորես ամբոխի մեջ:
—  Մայրի՛կ, գնի՛ր ինձ համար պաղպաղակ:
—  Ո՛չ, դու կսառեցնես կոկորդդ:

Աղջիկը սկսեց լացե լինել: Մայրը շրջվեց  դեպի ոչ հեռու կանգնած կնոջ կողմը և ասաց.
—  Օ՜հ, աստված իմ:Դուք երբևէ տեսե՞լ եք այսպիսի նյարդային երեխա: