20160516_114928Կրթահամալիրի տնօրենի օրագիրը:

  1. Ի՞նչ մանկավարժական հարցադրումներ կառանձնացնեք:
  2. Ներկայացրեք տնօրենի ներկայացրած խնդիրներից մեկը: Հիմնավորված ներկայացրեք ձեր կարծիքը:
  3. Ներկայացրեք մի պատում, որը ձեզ ամենաշատն է դուր եկել:
  4. Ի՞նչ հղումներ կան տնօրենի օրագրում: Ձեր վերաբերմունքը ներկայացրած հղում-նյութերի մասին:
  5. Հիմնավորված ներկայացրեք ձեր կարծիքը ֆոտոշարերի մասին: