is1.Անգիր սովորեք ութնյակները:

2. Ինչպես կարող եք դրանք դարձնել ներկայացում.

  • ի՞նչ շարժում
  • ի՞նչ երաժշտություն
  • ի՞նչ սցենար:

*****

Բորբ մի աղջիկ զարկեց ձեռքով իր բոց կոնքին

Ու վերևից խնդաց զվարթ ու ոսկեձայն.

— Հազար վարդեր կրակվեցին շուրջը, կողքին,

Հազար խաշխաշ, ու գարնան օր, ու ծիածան։

Քաղցր ծփաց հեշտանք ու տապ, թույն ու գրգիռ

Դաշտերը խաս ծաղիկներով ծփծփացին.—

Աշխարհը — ալ, նարնջագույն, վառքը — կարմիր,

Ողջը — հրա՜շք ու խնդությո՜ւն արեգնածին…

*******

Նետե՜լ է երկաթե մի ձեռք

Դեպի վեր ոսկի մի ծնծղա.

Բռնկվել է ոսկի ծնծղան,

Դարձել է արնածոր մի վերք։

Վառվել է երկնքում հակինթ

Ու ծորում է արյունը յուր կեզ,—

Զոհվե՜լ է երկնքում վճիտ.—

Ինչքան լա՜վ է հատնումը հրկեզ.

****

Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում,

Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.

Այս արև, այս վառ աշխարհում

Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։

Մոխրացի՛ր արևի հրում,

Արևից թող ոչինչ չմնա, —

Այս արև, այս վառ աշխարհում

Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։