Անհատականացված ուսուցում

Ծանոթանալ «Անհատականացված ուսուցում» հոդվածի հետ:

 

Հարցադրումներ
1. Ի՞նչ ենք հասկանում անհատակացված ուսուցում ասելով:
2. Հնարավո՞ր է ամբողջական անհատականացված ուսուցման անցնել:
3. Որո՞նք են անհատականացված ուսուցման ուժեղ կողմերը:
4. Որո՞նք են անհատականացված ուսուցման թույլ, վիճելի կողմերը:
5. Ցույց տանք մեր դասաժամերին օգտագործվող անհատականացված ուսուցմա տարրեր:
6. Ի՞նչ է անհրաժեշտ ուսուցումը ամբողջական անհատականացնելու  համար:

Արդյունքում՝ Մտորումներ անհատականացված ուսուցման մասին:

Խմբային նախագծեր

«Մենք ենք» թարգմանչական բլոգ
Մեդիադարակ
«Մտադարակ»
Կարդա ինձ
Գրաբար

Անհատական նախագծեր

Worlddiscoveriesblog — Ռոման Բարսեղյան, Հայկ Գիլոյան
Խոհարարական բլոգ- Նարեկ  Իսախանյան
Sport-news — Արսեն Խաչատրյան, Սևակ  Պետրոսյան, Էրիկ Հարությունյան
Առաջարկում եմ կարդալ— Նանոր Հովհաննիսյան
Կյանքը ճապոնիայում՝ իմ աչքերով- Սամվել Բոյախչյան
Ֆիլմադարակ — Անգելինա Արզումանյան
Ռադիո MSKH
Մեր աշխարհը -Սուրեն Թալայան, Գարեգին Սումուրջյան
Պարային մշակույթ -Արսեն Խաչատրյան