1. IMG_00081. Թարգմանիր Օշոյի հետևյալ առակը.

Одному человеку его психоаналитик порекомендовал отдохнуть в горах. Тот вечно жаловался то на то, то на это, и всегда задавал кучу недоверчивых вопросов. Он всегда обо всем беспокоился, был очень насторожен и с опаской относился ко всему окружающему. И вот ему посоветовали поехать отдохнуть и расслабиться.
На следующий день психоаналитик получил от него телеграмму. «Я чувствую себя здесь на удивление счастливым, — писал тот. — Странно, к чему бы это?»

2. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:

Մտքի ծովն ընկնել, լեզուն փակ պահել, հինգ մատի պես գիտենալ, թևերը ծալած նստել, էժան պրծնել, արցունքները կուլ տալ:

Տրված արտահայտություններից  յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝7 

ա) ուղիդ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Լեզուն չորանալ, ջուրը չտեսած`բոբիկանալ, ականջին հասնել:

Տրված արտահայտություններից  յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Իր մետրով չափել, մազից կախված, այծերը գալ, հացը ցամաք ուտել:

2.Կարդալ և համառոտ՝ 6-8 նախադասությամբ փոխադրել Վ. Սարոյանի «Հինգ հասուն տանձերը» պատմվածքը:
Ո՞րն է պատմվածքի գաղափարը՝ հեղինակի ասելիքը:
Գրեք ձեր կարծիքը պատմվածքի մասին: