IMG_0019Շարադրել մտքերը հետևյալ թեմաներով.

 • Սրտում իմ գարուն է…
 • Խոստովանություն
 • Սիրել…
 • Այս մասին կուզեի խոսել
 • Երբ ընկերներս ինձ հետ են
 • Մեր բակը

  Մտքերը շարադրելիս.

 •  պահպանել անմիջականությունը, անկեղծությունը
 • արհեստական բառեր, արտահայտություններ չօգտագործել
 •  պահպանել նկարագրության բնականությունը