1. IMG_5475Ներկայացրեք այն նախագծերը, որ .
  • անհատական եք արել
  • մասնակից եք եղել
  • ղեկավարել եք:

Ի՞նչ հաջողություններ,  դժվարություններ և առաջարկներ ունեք:

2. Ձեր ընկերների նախագծերից որո»նք եք ամենահաջողվածը համարում. ինչո՞ւ:

«Մենք ենք» թարգմանչական բլոգ

Կարդա ինձ

Մտադարակ՝

Worlddiscoveriesblog

Խոհարարական

Ֆիլմադարակ

Մտադարակ

Կյանքը ճապոնիայում՝ իմ աչքերով

Մեր աշխարհը

Երևակայություն

«Մեդիադարակ» 

Ռադիո MSKH

Sport-news

Պարային մշակույթ

«Գրաբար» բլոգ

Առաջարկում եմ կարդալ

Կարդա-Բլոգ