IMG_0071Ընտրել Գրական ակումբի ստեղծագործություններից մեկը և կարդալ:

Դուրս գրել ստեղծագործությունից ձեզ դուր եկած հատվածները:

Ո՞րն  է ստեղծագորխության գաղափարը՝ հեղինակի ասելիքը:

Գրեք ձեր հիմնավորված վերաբերմունքը ստղծագործության մասին: