IMG_6469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախագծային արդյունքներ

 1. «Թարգմանում ենք» ամսագիր
 2. «Չաչանակ» մեդիա-բլոգ
 3. «Լուսատիտիկ» ամսագիր
 4. «Գրաբար» ամսագիր

Նախագծեր

 •  օրագիր
 • առաջարկում եմ կարդալ
 • ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
 • ռադիոթատրոն
 • գրաբարյան ընթերցումներ
 • կարդում և ձայնագրում, տեսագրում  ենք ստեղծագործություններ, գրական հատվածներ
 • հարցազրույցներ
 • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
 • անհատական, ընտանեկան ռադիո, տեսաֆիլմ
 • շարադրում ենք մտքերը տարբեր թեմաներով (գրավոր և բանավոր)
 • թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…
 • ընթերցած նյութի վերլուծություն (ոչ միայն գեղարվեստական)
 • այլ նախագծեր

Նախագծերի համառոտ բնութագիրը:

1 Ընթերցանություն: Ժամկետը՝ շուրջտարյա

 • Ծավալուն ստեղծագործությունների ընթերցում

Բացի փոքր արձակից՝ նովել, փոքրիկ պատմվածք, առակ, զրույց, բանաստեղծություններ, որոնց  ընթերցանությունը և վերլուծությունը հիմնակամում իրականացվում է դասարանում՝ որպես ուսումնական նյութի հետ տարվող ուսումնական աշխատանք,  հմտությունների զարգացում, կարևորվում է նաև գեղարվեստական ծավալուն ստեղծագործությունների՝ ծավալուն պատմվածքների, վեպերի, վիպակների ընթերցանությունը: Այսպիսի ընթերցանությունը՝ որպես լրացուցիչ կրթություն, հանձնարարվում է ինչպես ամառային, աշնանային, գարնանային արձակուրդների ժամանակ, այնպես էլ ուսումնական տարվա ընթացքում՝ որոշակի ժամկետում՝ կախված ստեղծագործության ծավալից: Ստեծագործությունների քննարկումը կատարվում է և՛ տարբեր հարցերի ու առաջադրանքների, և՛ առցանց քննարկման և բանավոր քննարկումների միջոցով:

 • Կիրակնօրյա ընթերցարան

Յուրաքանչյուր շաբաթ, կիրակի օրերին հանձնարավում է ընթերցանության նյութ՝ իրենց փոքրիկ հարցարանով: Սա հնարավորություն է տալիս սովորողին անընդհատ շփվելու բարձրարվեստ գրականության հետ, ընթերցելու բարձր գրական արժեք ունեցող ստեղծագործություններ:

 • Գրադարանային օր

Շաբաթվա մեկ օրը տրամադրվում է գրադարանի ընթերցարանում՝ ընթերցանության ժամին, նոր գրքերի հետ ծանոթանալու, գրքեր ընտրելու, տանը ընթերցանությունը շարունակելու համար: Սովորողը իր ընտրած գրքի մասին պատմում է իր բլոգում: Գրադարանային այս օրերի ընթացքում սովորողները իրար են ներկայացնում նաև իրենց ընթերցած ակմ այդ շրջանում ընթերցվող գրքերը: Սա ընթերցանությունը խթանող միջոց է:

2  Թարգմանություն: Ժամկետը՝ շուրջտարյա

Թարգմանությունները լեզվի ուսուցման, խոսքի մշակման կարևոր մասն են կազմում: Դրանք հիմնականում փոքրիկ առակներ են, որոնց թարգմանությունները մշակելուց հետո օգտագործում ենք նաև որպես գրական  նյութ՝ վերլուծությունների համար: Թարգմանությունները հիմնականում կատարվում են ռուսերենից, բայց կան սովորողներ, ում համար ավելի մատչելի է անգլերենը, կամ նախընտրում են անգլերենը: Այդ սովորողների համար թարգմանության նյութ է դառնում անգլերեն փոքրածավալ նյութը:

Թարգմանությունների ընթացքում կարևորվում են բառերի, արտահայտությունների ճիշտ, դիպուկ ընտրությունը, ոճի պահպանումը, տեքստի ամբողջականությունը: Օգտագործվում են և՛ ռուս-հայերեն, և’ անգլերեն-հայերեն, և’ հոմանիշների բառարանները: Հիմնականում օգտվում ենք nayiri.com էլեկտրոնային բառարանների կայքից: Աշխատանքը արդյունավետ է լեզվական կառույցների յուրացման և օգտագործման համար:

Այս առաջադրանքների համար օգտագործվում է  հետևյալ կայքը՝ притчи, նաև համացանցային այլ կայքեր

Ռադիոնյութեր, տեսանյութեր: Ժամկետը՝ շուրջտարյա

 • հարցազրույցների, քննարկումների ձայնագրություն-տեսագրություններ:

Այս աշխատանքն ուղղված է մայրենի խոսքի  և՛ գրավոր, և՛ բանավոր խոսքի  մշակմանը:  Թեմայի ընտրությունը, հարցերի կազմումը, դրանք ներկայացնելը, զրույցի բռնվելը, արագ կողմնորոշվելը, ըստ իրավիճակի՝ նոր հարցերի առաջադրումը կարևոր հմտություններ են, որոնք ձեռք է բերում սովորողը հարցազրույցներ վարելիս:

 • բանաստեղծությունների, գրական ստեղծագործությունների տեսագրություն-ձայնագրություններ

Թվային տեխնիկայով  կատարվող հաջորդ աշխատանքը բանաստեղծությունների, գրական այլ ստեղծագործությունների ձայնագրություն-տեսագրությունն է: Սա գրականությունը մարդկայնացնելու, սովորողին մոտեցնելու և կարդալու, փնտրելու, ընտրելու ցանկություն առաջացնելու միջոց է: Սովորողները ձայնագրում-տեսագրում են իրենց ընտրած ստեղծագործությունը, ձայնագրվելու-տեսագրվելու համար ջանք են գործադրում՝ լավ կարդալու, ներկայանալի ընթերցանության համար: Սրանով լուծվում են մի քանի խնդիրներ՝ ընթերցել, փնտրել, գտնել այն ստեղծագործությունը, որն ուզում են ներկայացնել, և մի քանի անգամ ընթերցելով, ձայնագրման-տեսագրման պատրաստելով հղկել լավ կարդալու տեխնիկան:

Մտքեր, խոհեր: Ժամկետը՝ շուրջտարյա

Սրանք այն աշխատանքներն են, որոնք ընտրվում են սովորողների բլոգային հրապարակումներից: Բլոգը այն տարածքն է, որտեղ սովորողը հրապարակում է իր խոհերը, վերլուծությունները, պատումները, այլ նյութեր: Սովորողների խումբը, ով վարում է ընդհանուր բլոգ-ամսագիրը, ինքն է ընտրում իր համադասարանցիների բլոգներից նյութեր, առանձնացնում և հրապարակում իրենց ամսագրում:

Առցանց քննարկումներ

Գրավոր խոսքի մշակմանն ոուղղված նախագիծ է: Սովորողները ծանոթանում են միմյանց մտքերին, քննարկում են  ներկայացված նյութը, արտահայտում են իրենց կարծիքը տարբեր երևույթների մասին: Բաց, առցանց քննարկումներն օգնում են կարդալու դիմացինի կարծիքը, ծանոթանալու նույն երևույթին վերաբերող տարբեր կարծիքների հետ, փաստարկված համաձայնել կամ հայտնել անհամաձայնությունը: Հնարավորություն են ստանում նաև տեսնելու ընկերների վրիպումները: Սա հետաքրքրություն է առաջացնում, ազդակ՝ ավելի ուշադիր կարդալու, առավել ուշադիր լինելու նաև սեփական խոսքի նկատմամբ:

Ընտանեկան նախագծեր

Ընտանեկան նախագծերը նախատեսվում են սովորողի, ծնողիների, ընտանիքի այլ անդամների համատեղ աշխատանքի համար: Այս նախագծերը սովորողների համար հետաքրքիր են, ինչպես նաև փորձ է ծնողներին ներառելու կրթական գործընթացում: Սովորողները իրենց ձայնագրություններում, տեսագրություններում ներառու են ծնողներին, ձայնագրում են ծնողների պատումները, միասին ընթերցում են, միասին քննարկում են և ձայնագրության կամ տեսագրության միջոցով ներկայացնում:

Անհատական նախագծեր