IMG_81261. Ընտրիր  առակներից մեկը և թարգմանիր:

2. Փոխադրիր հետևյալ հատվածը և գրավոր քննարկիր:

Այլ իբրեւ էջ ի լեռնէ անտի, գնացին զկնի նորա ժողովուրդք բազումք: 2 Եւ ահա մատուցեալ բորոտ մի,
երկի՛ր պագանէր նմա, եւ ասէր. Տէ՛ր՝ եթէ կամիս կարա՛ւղ ես զիս սրբել: 3 Ձգեաց զձեռն իւր եւ հասո՛յց ի նա
Յիսուս՝ եւ ասէ. Կամի՛մ՝ սրբեա՛ց: Եւ վաղվաղակի սրբեցաւ ի նմանէ բորոտութիւնն: 

Լրացուցիչ կրթություն (տնային աշխատանք)

1, Նախագծեր

 • ձնեռային օրագիր
 • առաջարկում եմ կարդալ
 • ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
 • ռադիոթատրոն
 • գրաբարյան ընթերցումներ
 • կարդում և ձայնագրվում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
 • հարցազրույցներ
 • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
 • անհատական, ընտանեկան ռադիո, տեսաֆիլմ
 • շարադրել մտքերը տարբեր թեմաներով
 • թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
 • ընթերցած նյութի վերլուծություն (ոչ միայն գեղարվեստական)

2. Գործնական քերականություն