1. IMG_7954Տեքստը մեկ նախադասությամբ փոխադրի՛ր:Սրր Ուոլթըր Ռլեյնը (անգլիացի պետական գործիչ և ծովագնաց) Ամերիկայից   Անգլիա բերեց երկու բույս` կարտոֆիլն ու ծխախոտը: Հավանաբար, նա Անգլիայում առաջին ծխողն է եղել:

  Մի երեկո, երբ աշխատասենյակում նստած իր ծխամորճն էր ծխում, հայտնվեց ծառան` մի նամակ ձեռքին: Վերջինս ծխող մարդ երբեք չէր տեսել և կարծեց, թե տերն այրվում է: Նա նամակը զցեց և ահաբեկված դուրս վազեց` գոռալով.
  — Տերս այրվում է, տերս այրվում է, ծուխը դուրս է զալիս նրա քթից ու բերանից:  Հետո շտապ մի դույլ ջուր բերեց և տիրոջ վրա լցրեց: Վերջինս չհասցրեց անգամ բացատրել, թե ի՛նչ է իր ձեռքինը:

 2. Տրված տեքստերը  հնարավորին չափ համառոտ և միասնական փոխադրի՛ր` ընդհանուր առաջաբան, հետևություն գրելով և ընդհահուր վերնագիր դնելով:

Ա. Պեկինում չինական ամենահին տաճարներից մեկը` Երկնքի տաճարն է պահպանվել: Դա շատ անսովոր շինություն է. նրա տանիքը բաց երկինքն է: Տաճարի ներսում քարե հարթակ է:

Դրա առաջին սալի վրա կանգնած մարդու կանչը մեկ արձագանք է ունենում: Եթե երկրորդ սալից են կանչում` երկու անգամ է լսվում, երրորդ սալից` երեք անգամ: Հարթակի կենտրոնում մի քարե սկավառակ կա: Երբ մարդը դրա վրա է բարձրանում ու խոսում, ձայնն ուժեղանում, սովորականից մի քանի անգամ բարձր է հնչում: Միմյանցից հարյուրավոր քայլ հեռու կանգնած մարդիկ իրար հետ մինչև անգամ շշնջոցով կարող են խոսել:

Բ. Իրաքի իշխանությունը երկու միլիոն դոլար պարգև է խոստացել այն մարդուն, ով Շամիրամի կախովի այգիների գաղտնիքը կբացահայտի: Բանն այն է, որ Իրաքում ուզում են վերակառուցել Հին աշխարհի ամենազարմանալի քաղաքներից մեկը` Բաբելոնը: Ու որպեսզի հին քաղաքը ճշտորեն կրկնվի, նաև կախովի այգիները պիտի վերականգնեն: Սակայն ոչ ոք չի կարողանում լուծել աստիճանահարթակների վրա տնկած բույսերը ջրելու խնդիրը: Չեն հասկանում, թե երեք հազար տարի առաջ կախովի այգիներն ինչպե՞ս են ջրել` առանց ժամանակակից տեխնիկական միջոցները կիրառելու:

3. Տեքստը մեկ նախադասությամբ փոխադրիր`

 

Գայլն անցնում էր մի վրանի մոտով: Նա տեսավ, որ այնտեղ հովիվները գառան միս են ուտում: Այդ փաստն անարդարացի թվաց ու շատ նեղացրեց գայլին: Նա մոտեցավ հովիվներին ու բողոքեց: Ասաց.

— Ի՞նչ հարայ-հրոց կբարձրացնեիք, եթե ձեր արածն անեի՛:

Նախագծեր
Նախագծերի նկարագրությունը

 • «Մանրէ» պատանեկան ամսագիր
 • «Թարգմանություններ» թարգանական ամսագիր
 • գրական թատրոն
 • աշնանային օրագիր
 • հասարակական հնչեղություն ունեցող հարցերի քննարկումներ
 • առաջարկում եմ կարդալ
 • ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
 • ռադիոթատրոն
 • գրաբարյան ընթերցումներ
 • կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
 • հարցազրույցներ
 • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
 • անհատական, ընտանեկան ռադիո, տեսաֆիլմ
 • շարադրել մտքերը տարբեր թեմաներով
 • թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
 • ընթերցած նյութի վերլուծություն (ոչ միայն գեղարվեստական)
 • արմատական, ստուգաբանական բառարանների հետ աշխատանք