IMG_8441

 1. Դո՛ւրս գրիր «Լեռնային լճակ» հեքիաթի անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 2. Համառոտ՝ 6-7 նախադասությամբ, գրավոր պատմիր հեքիաթը:
 3. Գրի՛ր հիմնավորված կարծիքդ հեքիաթի մասին:

3. Քննարկում ենք Դիջիտեքյան նյութերը: Գրում ենք կարծիքներ նյութերի մասին:

Լրացուցիչ կրթություն (տնային աշխատանք)

1. Նախագծեր

 • ձնեռային օրագիր
 • առաջարկում եմ կարդալ
 • ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
 • ռադիոթատրոն
 • գրաբարյան ընթերցումներ
 • կարդում և ձայնագրվում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
 • հարցազրույցներ
 • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
 • անհատական, ընտանեկան ռադիո, տեսաֆիլմ
 • շարադրել մտքերը տարբեր թեմաներով
 • թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
 • ընթերցած նյութի վերլուծություն (ոչ միայն գեղարվեստական)
 • այլ նախագծեր

2. Գործնական քերականություն — 6-րդ դասարան