1. Ընտրել առակներից մեկը և թարգմանել:
2. Շարադրել մտքերը ցանկացած թեմայով:
3. Քննարկել հետևյալ տեսանյութը.