IMG_8825

 1. Փոխադրիր՝ ուրիշի ուղղակի խոսքը դարձնելով անուղղակի:

Մի անգամ մեծ ձուկը փոքր ձկանն ասաց.

-Սա կարթ Է: Զգո՜ւ յշ եղիր, հանկարծ չկպչե՜ս ու չբռնե՜ս:

-Ինչո՞ւ,- զարմացավ փոքր ձուկը:

-Երկու պատճաոով,- պատասխանեց մեծը ձուկր:- Նախ՝ եթե դու կարթը բռնես, քեզ կորսան, կթաթախեն ալյուրի մեջ, կտապակեն թավայում m հետո անուշ կանեն: Երկրորդ պատճառն այն է, որ ես ինքս եմ ուզում քեզ ուտել,- բացատրեց մեծ ձուկը:

2. Ընդգծված բառակապակցություններն ածանցավոր բառերով փոխարինի´ր:

Պոչ չունեցող  այսպիսի  կենդանի չէի տեսել:

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես:

Կինը վեր կացավ թոնրի մոտից, խմորը վրան ձեռքերով մի քանի հաց փաթաթեց ու տվեց ճամփորդին:

Թշնամու նման եք խոսում:

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կեն­դանի են տեսել:

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:

Կապույտին տվող աչքեր ուներ:

Լրացուցիչ կրթություն

 • կազմել Եղ. Չարենցի ուսումնական փաթեթը
 • տեսագրել Վ. Տերյանի, Հովհ. Թումանյանի, Եղ. Չարենցի բանաստեղծություններից
 • գարնանային օրագիր
 • առաջարկում եմ կարդալ
 • ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
 • ռադիոթատրոն
 • գրաբարյան ընթերցումներ
 • կարդում և ձայնագրվում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
 • հարցազրույցներ
 • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
 • անհատական, ընտանեկան ռադիո, տեսաֆիլմ
 • շարադրել մտքերը տարբեր թեմաներով
 • թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
 • ընթերցած նյութի վերլուծություն (ոչ միայն գեղարվեստական)
 • այլ նախագծեր

2. Գործնական քերականություն — 6-րդ դասարան