10537429_798929060146804_7385274527954594518_n

Լեզվագործունեություն

Ժամանակահատվածը՝ 18.062-22.06

Ժամը՝ 13.00-ից 14.00

Վայրը՝ Արևմտյան դպրոց

Մասնակիցներ
1-3-րդ դասարանների դասվարներ

Անհրաժեշտ գործիքներ
Մասնակիցներն իրենց հետ ունենում են համակարգիչ, պլանշետ կամ համարժեք թվային գործիք

Լեզվագործունեության ուղղությունները.

  • Թարգմանություններ
  • Օրագրային պատումներ
  • Ռոդարիական հնարքներ (Հորինուկների ներկայացում)
  • Հոդվածների վերլուծություններ
  • Ոճական, ուղղագրական, կետադրական աշխատանքներ գրավոր խոսքի քննարկման ընթացքում