1. IMG_0288Քննարկում ենք մանկավարժական ակումբի «Ներառականություն»  պարապմունքը
  • հաջողություններ
  • թերություններ
  • դիտարկումներ
  • առաջարկներ
  • զարգացում

2. Մանկավարժական ակումբի հաջորդ թեմայի քննարկում.

  • թեմայի ընտրություն
  • թեմայի հետ կապված՝ ուղղությունների որոշում
  • ըստ ուղղությունների աշխատանքի բաժանում
  • ըստ աշխատանքի՝ ժամկետների ճշտում
  • ակնկալվող արդյունքի որոշակիացում