Մայիսյան ամենամյա 14-րդ ստեղծագործական հավաք

Մայիսի 17-իմ, ժամը 11․00, ,,Տիգրան Հայրապետյան գրադարան,,

Թեման՝ Գնահատում։ Գնահատանիշ։Գնահատանիշի այլընտրանք

Հավաքի կազմակերպիչ՝ 7-րդ դասարանցիներ

Մասնակիցներ՝ դասավանդողներ, Միջին դպրոցի սովորողներ, այլ

Քննարկվող հարցեր

Ի»նչ է գնահատումը։

Գնահատումը Միջին դպրոցում։

Գնահատանիշի անհրաժեշտությունը գնահատման համակարգում։

Ինքնագնահատում։ Առավելություններ, թերություններ, դժվարություններ։

Ծնողի մասնակցությունը գնահատման  համակարգում։

Սովորողի գործունեության գնահատման չափանիշներ։