Ներկայացնում եմ ուղղություններ, որոնք  կամ մինչ այս   որևէ կերպ չենք գնահատել, կամ   գնահատման մոտեցումը այլևս չի բավարարում։

 • Ուսումնական  երկրորդ և չորրորդ շրջաններ՝ ճամբարային շրջան
 • Իրականացված նախագծեր
 • Ընդհանուր պարապմունք
 • լրացուցիչ կրթություն՝ տնային աշխատանք
 • ֆիզկուլտուրա
 • տեխնոլոգիա
 • երաժշտություն
 • ընտրությամբ գործունեություն
 • կրթահամալիրում իրականացվող լրացուցիչ կրթություն
 • հանրօգուտ-հասարակական աշխատանք
 • ուսումնական ճամփորդություն
 • տարբեր մասնագետների, մշակութային գործիչների,  հետաքրքիր մարդկանց հետ հանդիպումներ, որոնք համարվում են ուսումնական պարապմունք
 • մասնակցություն կլոր սեղանների, քննարկումների