Օգոստոսի 21, 23, 27
Դասավանդման հայտերի համապատասխանություն ներկայացվող պահանջներին (ուսումնական պլանով որոշված դասընթացի ծրագիր, ուսումնական նյութերի փաթեթ, ուսումնական նախագծեր)

  1. Մայրենիի լաբորատորիա-նախագիծ
  2. Դասավանդողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ /առաջարկություններ, դիտարկումներ/
  3. Ծրագիր
  4. Ուսումնական  օրացուց
  5. Օգտագործվող ուսումնական նյութեր, ուսումնական փաթեթներ
  6. Առաջարկվող նախագծեր
  7. Ֆլեշմոբի նոր կազմակերպում
  8. Սեպտեմբեր ամսվա անելիքներ
  9. Մասնագիտական սեմինարների առաջարկներ