երկուշաբթի

 • ներքին աուդիտ՝ օտար լեզվի ուսուցիչների բլոգներ, նախագծեր։ Տեղեկանքի կազմում
 • սովորողների բլոգների ստուգում, նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • ամենօրյա առաջադրանքների կազմում
 • սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում
 • գործընկերների էլ․նամակների պատասխանում
 • մայրենի լեզվի ուսուցիչների բլոգների հետևում․ լավագույն նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում ֆեյսբուքում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում կայքում, ենթակայքում
 • Դպիրյան ֆլեշմոբ ֆեյսբուքում
 • աշխատանք սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման նախագծի վրա
 • մանկավարժական օրագրում գրառումներ

15,00 — մանկավարժական խորհրդի նիստ
16․00- 17․00 -առցանց պարապմունք սովորողների հետ

երեքշաբթի

 • ներքին աուդիտ՝ օտար լեզվի ուսուցիչների բլոգներ, նախագծեր։ Տեղեկանքի կազմում
 • սովորողների բլոգների ստուգում, նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • ամենօրյա առաջադրանքների կազմում
 • սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում
 • գործընկերների էլ․նամակների պատասխանում
 • մայրենի լեզվի ուսուցիչների բլոգների հետևում․ լավագույն նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում ֆեյսբուքում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում կայքում, ենթակայքում
 • Դպիրյան ֆլեշմոբ ֆեյսբուքում
 • աշխատանք սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման նախագծի վրա
 • մանկավարժական օրագրում գրառումներ

14․00 — մասնաժողով
15,00 — մանկավարժական խորհրդի նիստ
16․00- 17․00 -առցանց պարապմունք սովորողների հետ

չորեքշաբթի

 • ներքին աուդիտ՝ օտար լեզվի ուսուցիչների բլոգներ, նախագծեր։ Տեղեկանքի կազմում
 • սովորողների բլոգների ստուգում, նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • ամենօրյա առաջադրանքների կազմում
 • սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում
 • գործընկերների էլ․նամակների պատասխանում
 • մայրենի լեզվի ուսուցիչների բլոգների հետևում․ լավագույն նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում ֆեյսբուքում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում կայքում, ենթակայքում
 • Դպիրյան ֆլեշմոբ ֆեյսբուքում
 • աշխատանք սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման նախագծի վրա
 • մանկավարժական օրագրում գրառումներ

14․00-15․00 — առցանց հավաք․ մասնախումբ
15,00 — մանկավարժական խորհրդի նիստ
16․00- 17․00 -առցանց պարապմունք սովորողների հետ

հինգշաբթի

 • ներքին աուդիտ՝ օտար լեզվի ուսուցիչների բլոգներ, նախագծեր։ Տեղեկանքի կազմում
 • սովորողների բլոգների ստուգում, նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • ամենօրյա առաջադրանքների կազմում
 • սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում
 • գործընկերների էլ․նամակների պատասխանում
 • մայրենի լեզվի ուսուցիչների բլոգների հետևում․ լավագույն նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում ֆեյսբուքում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում կայքում, ենթակայքում
 • Դպիրյան ֆլեշմոբ ֆեյսբուքում
 • աշխատանք սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման նախագծի վրա
 • մանկավարժական օրագրում գրառումներ

15,00 — մանկավարժական խորհրդի նիստ
16․00- 17․00 -առցանց պարապմունք սովորողների հետ

ուրբաթ

 • ներքին աուդիտ՝ օտար լեզվի ուսուցիչների բլոգներ, նախագծեր։ Տեղեկանքի կազմում
 • սովորողների բլոգների ստուգում, նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • ամենօրյա առաջադրանքների կազմում
 • սովորողների էլ․ նամակների պատասխանում
 • գործընկերների էլ․նամակների պատասխանում
 • մայրենի լեզվի ուսուցիչների բլոգների հետևում․ լավագույն նախագծային արդյունքների առանձնացում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում ֆեյսբուքում
 • լավագույն նախագծերի հրապարակում կայքում, ենթակայքում
 • Դպիրյան ֆլեշմոբ ֆեյսբուքում
 • աշխատանք սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման նախագծի վրա
 • մանկավարժական օրագրում գրառումներ

15,00 — մանկավարժական խորհրդի նիստ
16․00- 17․00 -առցանց պարապմունք սովորողների հետ