Քանի որ անհատապես խոել եմ բոլոր ծրագրերի ղեկավարների հետ, տեղեկանքը ընդհանուր ներկայացնեմ։

  • Հիմնականում բացակայում են ընտանեկան նախագծերը։
  • Շատ են դաս-դասարանական առաջադրանքները՝ իրենց վարժություններով, քերականական առաջադրանքներով։
  • Տեսանյութեր քիչ կան։
  • կան տեսանյութեր, որոնք լուրջ ֆիլմեր են և տարիքին համապատասխան չեն։
  • Կան ուսուցիչներ, որ լրիվ այլ ծրագիր են իրականացնում, հեղինակայինի հետ կապ չունեցող։
  • Կան նոր ուսուցիչներ, որ մենթորի կարիք ունեն։