Իմ ամենօրյա առաջադրանքների փաթեթներըը։

,,Սեբաստացի օրեր նախագիծ,,
Արդյունքներ՝ Գրաբար ընթերցումներ։ Նարեկացի։

,,Երկնագործի ընթերցարան,, նախագիծ

Շուրջտարյա նախագծերի ձևակերպումներ

Կիրակնօրյա ընթերցարան

Նախագծերի արդյունքներ՝ հավաքված ամսագրերում․

Գրական մեդիա

Թարգմանում ենք

Չաչանակ

Հրապարակումներ Ավագ դպրոցի ենթակայքում

Կարդացեք ,,Թարգմանում ենք,, ամսագրում
,,Սեբաստացու օրեր,, -Կարդում ենք գրաբար
,,Սեբաստացու օրեր։ Կարդում են գրաբար։ Գր․ Նարեկացի
,,Սեբաստացու օրեր,,։ Մատյան ողբերգություն։ Գրաբար ընթերցանություն
Արևմտահայ, միջնադարյան պոեզիա