Երկուշաբթի

10․00-ընդհանուր պարապմունք
10․30-12․30- աշխատանք նախագծային խմբով /9-րդ դասարանցիների ավարտական ստուգումներ գրականությունից/
12․30-14․00 — երգչախմբի ձայնագրություն
14․00-15․00- ուսումնական պարապմունք 9-րդ դասարանցիների հետ
5․00-16․30- մայրենիի լաբորատորիայի ծրագրային, նախագծային աշխատանքների համակարգում

Երեքշաբթի

10․00-ընդհանուր պարապմունք
10․30-11․00- աշխատանք նախագծային խմբով /9-րդ դասարանցիների ավարտական ստուգումներ գրականությունից/
11․00-11․45- մուտքի ճամբար
11․45-12․30- աշխատանք նախագծային խմբով /9-րդ դասարանցիների ավարտական ստուգումներ գրականությունից/
12․30-14․00 — երգչախմբի ձայնագրություն
14․00-15․00- ուսումնական պարապմունք 9-րդ դասարանցիների հետ
15․00-16․30- մայրենիի լաբորատորիայի ծրագրային, նախագծային աշխատանքների համակարգում

Չորեքշաբթի

10․00-ընդհանուր պարապմունք
10․30-12․30- աշխատանք նախագծային խմբով /9-րդ դասարանցիների ավարտական ստուգումներ գրականությունից/
12․30-14․00 — երգչախմբի ձայնագրություն
14․00-15․00- ուսումնական պարապմունք 9-րդ դասարանցիների հետ
5․00-16․30- մայրենիի լաբորատորիայի ծրագրային, նախագծային աշխատանքների համակարգում

Հինգշաբթի

10․00-ընդհանուր պարապմունք
10․30-12․30- աշխատանք նախագծային խմբով /9-րդ դասարանցիների ավարտական ստուգումներ գրականությունից/
12․30-13․30 — մուտքի ճամբար
14․00-15․00- ուսումնական պարապմունք 9-րդ դասարանցիների հետ
15․00-16․30- մայրենիի լաբորատորիայի ծրագրային, նախագծային աշխատանքների համակարգում

Ուրբաթ

10․00-ընդհանուր պարապմունք
10․30-12․30- աշխատանք նախագծային խմբով /9-րդ դասարանցիների ավարտական ստուգումներ գրականությունից/
12․30-13․30 — մուտքի ճամբար
14․00-15․00- ուսումնական պարապմունք 9-րդ դասարանցիների հետ
15․00-16․30- մայրենիի լաբորատորիայի ծրագրային, նախագծային աշխատանքների համակարգում

Շաբաթ

15,00- Գրական ակումբ