Դասավանդում 9-1, 9-3 դասարաններում

Իմ ամենօրյա առաջադրանքների փաթեթները
Կիրակնօրյա ընթերցարան

Լրացուցիչ պարապմունքներ

9-1, 9-3 դասարաններում՝ լրացուցիչ պարապմունքներ հայոց լեզվի քերկանությունից

Նախագծեր

Մշակեցինք 9֊րդ դասարանի գրականության ամփոփման այլընտրանքային կարգը։


,,Չաչանակ,,։ Գրական-վերլուծական ամսագիր

,,Թարգմանում ենք,,-թարգմանչական ամսագիր