Մայրենիի լաբորատորիան կրթահամալիրում գործող մայրենիի հեղինակային ծրագրի իրականացման  պատասխանատուն է: Լաբորատորիայի կազմում են նախակրթարանի դաստիարակները, դասվարները, մայրենիի ուսուցիչները:

Լաբորատորիայի գործառույթներն են.

  1. Ծրագրային լրամշակումներ
  2. Ուսումնական փաթեթների -ստեղծում- լրամշակում-ամբողջացում
  3. Ֆլեշմոբյան աշխատամնքների համակարգում-կազմակերպում
  4. Կրթահամալիրյան նախագծերի համակարգում-կազմակերպում
  5. Սեմիանարների կազմակերպում մայրենիի ուսուցիչների հետ՝ ուսումնական տարբեր հարցերի քննարկումներ
  6. Կրթահամալիրյան դպրոցների ,,Ելք-մուտք,, նախագծերի մայրենիի ստուգատեսների կազմակերպում
  7. Վերապատրաստման սեմինարների կազմակերպում
  • մայրենի խոսքի մշակում՝ դասվար-դաստիարակների համար
  • գրաբարի, արևմտահայերենի սեմինարներ՝ մայրենիի ուսուցիչների համար
  • գրական քննարկումներ մայրենիի ուսուցիչների համար /Գրական ակումբ/

6. Նոր ընդունված մայրենիի դասավանդողների համար մենթորական աշխատանքների կազմակերպում:

7. Բլոգային բաց ցանցի պայմաններում մայրենիի գործածության վերահսկում-օգնություն ոչ մասնագետ ուսուցիչներին: Այդ աշխատանքների կազմակերպում