Դասավանդում 10-րդ դասարանում՝ շաբաթական 4 դասաժամ

Ուսումնական նախագիծ։ Վահան Տերյան
Վերլուծություններ, մտքեր, խոհեր — ,,Չաչանակ,, -17 նյութ
Թարգմանություններ -9 նյութ