1. Անգիր ասել ,,Փարվանա,, լեգենդի հանձնարարված հատվածը;

2. Քննարկել շարադրությունը. ,,Այնպես սիրում եմ, երբ…,,,

3. Բլոգային անցուդարձ

4. Եղ. Չարենց. ,,Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,,, /փոխաբերություններ/

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց.

Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց –
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։
Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց-
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց։

Լրացուցիչ կրթություն

Անգիր սովորել ,,Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,, բանաստեղծությունը:

Շարադրություն. ,,Դու հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես,,: Տեղադրել բլոգում: