IMG_7062Գրել շարադրություն հետևյալ թեմաներով (կարող ես ընտրել).

 • Ես հավատում եմ հրաշքին
 • Երկինք
 • Աշխարհն այնքան գեղեցիկ է
 • Ձմեռային հեքիաթ
 • Անվեերնագիր

Պատումին ներկայացվող պահանջներ.

 • անմիջականություն՝ առանց արհեստականության
 • ոչ կաղապարված, շաբլոն դարձած արտահայտություններ
 • անսպասելի անցումներ
 • որքան հնարավոր է՝ պարզ, առանց ձգձգված նախադասությունների
 • կենդանի խոսք
 • կետադրությունը դրեք ընթացքում, ոչ՝ վերջում
 • վերջացնելուց հետո կարդացեք պատումը

Լրացուցիչ կրթություն
Նախագծեր
Շարադրություններ
Ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
Ռադիոթատրոն
Գրաբարյան ընթերցումներ
Կարդում և ձայնագրում ենք Հովհ, Թումանյանի, Եղիշե Չարենցի, Վահան Տերյանի բանաստեղծությունները:
Հարցազրույցներ
Մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
Անհատական, ընտանեկան ռադիո
2. Թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
3. Ընթերցած նյութի վերլուծություն
4. Բլոգային անցուդարձ /մտորումներ, հարցադրումներ, պատումներ…/
5. Ընտանեկան նախագծեր

6. Այլ նախագծեր