1. 16174667_1366815700024801_6887391923926992073_n«Կարդում ենք» նախագիծ

2. «Գրաբար» նախագիծ
Նոր կտակարան

3. ,,Դպիր,, ամսագիր

4. Մայրենիի օրեր

Նախագծերին ներկայացվող պահանջներ.

  1. ,,Կարդում ենք,, նախագիծը ներկայացնում է բանաստեղծությունների անհատական կամ խմբային ընթերցումների տեսագրություններ կամ ներկայացումներ՝ ֆիզիկական միջավայրում:
  2. «Գրաբար»  և «Դպիր» նախագծերը կարող են նաև ունենալ ռադիո-ընթերցումներ, ինչպես նաև «Գրաբարը»՝ փոխադրություններ, իսկ «Դպիրը»՝ կարծիքներ բաժնում գրառումներ:
  3. Մայրենիի օրերին ընդառաջ անում ենք թարգմանություններ վիքիմեդիայից:

Առաջադրանք

Փոխադրիր հատվածը.

Լուարուք զի ասացաւ առաջնոցն. թէ մի՛ սպանաներ. զի որ սպանանիցէ՝ պարտական լիցի դատաստանի:Այլ ես ասեմ եթէ ամենայն որ բարկանայ եղբաւր իւրում տարապարտուց, պարտաւոր լիցի դատաստանի: Եւ որ ասիցէ ցեղբայր իւր յիմար, պարտաւոր լիցի ատենի: Եւ որ ասիցէ ցեղբայր իւր մորոս, պարտաւոր լիցի ի գեհեն հրոյն:  Եթէ մատուցանիցես զպատարագ քո ի վերայ սեղանոյ, եւ անդ յիշիցես՝ եթէ եղբայր քո ունիցի ինչ խէթ զքէն, 24 թող զպատարագն քո առաջի սեղանոյն. եւ երթ նախ հաշտեաց ընդ եղբաւր քում, եւ ապա եկեալ մատուսջիր զպատարագն քո: