IMG_00921.Կարդալ էլեն Կարապետյանի ,,Լռության ձայնը, ,:

2. Քննարկել 10-12-րդ դաարանների ուսումնական պլանը:

3. Կազմել 3-րդ շրջանի անհատական ուսումնական պլանը:

4. Ներկայացնել հիմնավորված վերաբերմունք Ավագ դպրոցի ուսումնական պլանի մասին:

Լրացուցիչ կրթություն 

 • Մանրէ» պատանեկան ամսագիր
 • «Թարգմանություններ» թարգանական ամսագիր
 • գրական թատրոն
 • ձմեռային օրագիր
 • հասարակական հնչեղություն ունեցող հարցերի քննարկումներ
 • առաջարկում եմ կարդալ
 • ռադիոնյութերի, տեսանյութերի ստեղծում
 • ռադիոթատրոն
 • գրաբարյան ընթերցումներ
 • կարդում ենք տարբեր բանաստեղծների բանաստեղծություններ
 • հարցազրույցներ
 • մենախոսություններ տարբեր թեմաների շուրջ
 • անհատական, ընտանեկան ռադիո, տեսաֆիլմ
 • շարադրել մտքերը տարբեր թեմաներով
 • թարգմանություններ /ռուսերենից, անգլերենից…/
 • ընթերցած նյութի վերլուծություն (ոչ միայն գեղարվեստական)
 • արմատական, ստուգաբանական բառարանների հետ աշխատանք

2. գործնական քերականություն