Փաշինյան

Բառարանային աշխատանքի նախագիծ

Շուշան
Գոմցյան Կարինե
Արզումանյան Ալինա
Նարե Ազարյան
Մանուկյան Մարիանա 
Մինասյան Լիլիթ
Ասյա Միրզոյան
Վահե Քոսակյան
Հարությունյան Հարություն