1Մայիսյան հավաքին ընդառաջ
Քննարկումներ կատարելու մասին: Փոփոխությունների առաջարկներ 

Մայիսի 15, ժամը` 11.00, ,,Տիգրան Հայրապետյան.,, գրադարան

Մասնակիցներ` Ավագ և Միջին դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ, այլ

Քննարկման նախաձեռնող և վարող՝ Չաչանակներ

Նախագիծ՝ «Դասամիջոցի փոփոխություն»

1. Քննարկում. գործող դասամիջոց` առավելություններ, թերություններ։

2  Առաջարկ

ուսումնասիրություն` հարցման թերթիկ, արդյունքների հրապարակում

ուսումնասիրություն`  տեսանյութեր

3.Քննարկում, որոշման կայացում: